Adam S. Budzikowski – laureat nagrody wydziału kardiologii Lekarz Roku 2020 im. A. Strachera

Adam S. Budzikowski, ND, PhD, FHRS – profesor nadzwyczajny medycyny klinicznej na SUNY Downstate Health Sciences University. Dyplom lekarza medycyny uzyskał w 1990 roku na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Następnie dołączył do Katedry Fizjologii Klinicznej i Stosowanej, gdzie jego badania skupiały się na neurogennych mechanizmach samoistnego nadciśnienia tętniczego na modelu zwierzęcym i uzyskały stopień doktora w 1995 roku pod kierunkiem dr Ewy Szczepańskiej-Sadowskiej.

Po ukończeniu studiów odbył szkolenie podoktoranckie w zakresie neurogennych mechanizmów nadciśnienia solnego w Hypertension Unit Uniwersytetu Ottawa Heart Institute, finansowane przez Heart and Stroke Foundation of Ontario i pod kierunkiem dr Fransa HH Leenena. Badania, zakończone zarówno w Warszawie, jak i w Ottawie, wykazały kluczowy udział środkowego jądra przedoptycznego w przekładaniu pulsacyjnego wzrostu sodu w osoczu, związanego z karmieniem, na utrzymujące się podwyższenie wydzielania współczulnego i wynikające z tego nadciśnienie. Mechanizm polega na uwalnianiu endogennej ouabainy i dalszej aktywacji angiotensyny II i układu wazopresyny.

Dr. Budzikowski jest właścicielem Polskiej Przychodni Medycznej na Maspeth, Nowy Jork, gdzie jako lekarz kardiolog i internista prowadzi badania i leczenie setek polonijnych pacjentów.

Większość jego szkolenia klinicznego ukończył w USA, zaczynając od rezydentury lekarskiej i stypendium kardiologicznego w SUNY Stony Brook. Tam, z inspiracji i wskazówek dr Romana T. Pachulskiego, zdecydował się kontynuować szkolenie z klinicznej elektrofizjologii serca, które ukończył w University of Rochester Medical Center w Rochester, NY. Centrum Medyczne zapewniło wyjątkowy dostęp do rejestru pacjentów – najstarszego i największego w kraju – z dziedzicznym zaburzeniem rytmu serca, tzw. zespołem długiego QT. Co więcej w Centrum odbywały się wszystkie wieloośrodkowe próby implantacji automatycznych defibrylatorów, przez co umożliwiło to dostęp do niektórych z najbardziej zaawansowanych urządzeń i przełomowych terapii na nich opartych. Ukończone tu szkolenie miało duży wpływ na kształtowanie przyszłych zainteresowań badawczych opartych na urządzeniach do zmniejszania częstoskurczu komorowego.

Od przybycia do SUNY Downstate w 2007 roku dr Budzikowski opracował od podstaw kompleksowy program ablacji, w tym ablację migotania przedsionków i częstoskurczu komorowego związanego z bliznami. Wprowadzono szereg postępów technologicznych w elektrofizjologii, w tym mapowanie trójwymiarowe, ablację cewnika irygowanego, cewniki z czujnikiem siły i mapowanie arytmii o dużej gęstości. Ostatnio dzięki jego staraniom placówka nabyła system ablacji laserowej do izolacji żył płucnych w leczeniu migotania przedsionków.

Edukacja medyczna była jego pasją od samego początku kariery, kiedy został dyrektorem kursu fizjologii na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Tutaj w Downstate, oprócz pomocy w nadzorowaniu i mentorowaniu Studenckiego Letniego Programu Badawczego, był mentorem wielu studentów i stypendystów. Obecnie jest zastępcą dyrektora programowego w Cardiology Fellowship oraz dyrektorem programowym w Clinical Cardiac Electrophysiology Fellowship. Do tej pory miał zaszczyt uczestniczyć w szkoleniu 14 stypendystów elektrofizjologii i wielu stypendystów kardiologii ogólnej.

Mentoring i doradztwo w zakresie rozwoju kariery zawodowej i naukowej jest jedną z najważniejszych funkcji nauczyciela akademickiego. Na poziomie osobistym jest to sposób wyrażania wdzięczności swoim mentorom za wywieranie wpływu, kierowanie i przyspieszanie jego rozwoju zawodowego i osobistego.