Badania imigracyjne w Polskiej Przychodni na Maspeth, NY

Badanie dla dorosłych i rutynowe szczepienia…

Badanie dla dorosłych składa się z badania lekarskiego na:

  • gruźlicę
  • moczu na rzeżączkę i na kiłę (RPR).

Rutynowe szczepienia, takie jak:

  • ospa wietrzna
  • MMR (odra, świnka, różyczka)
  • tężec-błonica